Karlovy Vary a okolí

Nejkrásnější místa Západočeského kraje v jediném víkendu s krásným hotelem 3* superiore v klidné části Karlových Varů. Připravili jsme pro vás bohatý program včetně návštěvnických center firem Moser a Jan Becher. Super cena, parádní hotel a bus Setra. Opravdu příjemný tuzemský víkend plný zážitků...

  • Karlovy Vary, Loket nad Ohří, Cheb, Mariánské Lázně, Vánoční dům, Svatošské skály, rezervace SOOS

14.05. - 15.05. 2022

1.den: Odjezd z Prahy v 7.00 hodin, Rakovník 8.00 hod. (nástupní místa i před Prahou). Karlovy Vary - návštěva muzea sklárny Moser - poznejte s námi více než 160 let historie sklárny od nejstarší tvorby po současné kolekce i známé majitele luxusních křišťálových děl Moser. Během prohlídky uvidíte i poutavý film přibližující krásu a jedinečnost sklářského řemesla. Karlovarské kolonády. Ubytování v hotelu v Karlových Varech. Známý karlovarský Vánoční dům v zámečku Doubí - jedinečná celoroční muzejní vánoční výstava. Historie Vánoc, tradice a jejich vývoj. Sbírka vánočních ozdob, betlémů, pohlednic, atd. Svatošské skály - procházka lesnatým údolím řeky Ohře po pohodlné asfaltové silničce bez provozu. Seskupení vysokých skal (až 50 metrů vysokých) nad řekou připomíná zkamenělý svatební průvod. Oblíbený výletní cíl lázeňské smetánky již v 19. století. Pod skalami jsou dvě výletní restaurace (možnost poobědvat v nádherném prostředí) a 2 visuté lávky přes řeku. Město a hrad Loket. Překrásně dochované historické městečko v meandru řeky Ohře. Románský hrad ze 13. století vysoko nad údolím Ohře - nejkrásnější pohledy na něj jsou z mostu. Minipivovar sv. Florian s malým, volně přístupným pivovarským muzeem a největší světovou sbírkou lázeňských pohárků. Historické centrum města Loket i hrad si už zahrály v "bondovce" Casino Royale v roce 2006.

Karlovy Vary - procházka lázeňským centrem - Mlýnská kolonáda, Vřídlo - unikátní přírodní úkaz vydává za minutu průměrně 2.000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Voda má teplotu 73,4°C. Můžete ochutnat některý z pramenů. Filmové hotely Pupp a Thermal, kde večer můžete navštívit obnovený termální bazén.

Ubytování v hotelu 3* v Karlových Varech. Možnost večeře v hotelu.

2.den: Po snídani vás čeká nově zrekonstruované návštěvnické centrum Becherovka. Historickou budovu "Steinberky" nechal postavit Jan Becher v roce 1867 a po více než 100 let sloužila jako původní továrna. V návštěvnickém centru máte příležitost prohlédnout si historické lahve Becherovky a jedinečné předměty, které patřily rodině Becherů, jako je kniha receptů, ocenění z výstav, účetní knihy a mnoho dalších exponátů. Interaktivní část expozice Vám umožní prohlédnout si a nasát vůni bylinek a koření, ze kterých se Becherovka vyrábí, ochutnat karlovarskou vodu, která se používá k výrobě, a pomocí VR brýlí se ocitnete přímo na stáčecí lince. Výjezd pozemní lanovkou od hotelu Pupp k rozhledně Diana, odkud je jeden z nejkrásnějších pohledů na lázně i celé okolí. Výletní restaurace s možností občerstvení. U ní je motýlí dům, minizoo. Zpět lanovkou či pěšky podél Jeleního skoku. Odpoledne Mariánské Lázně. Po Karlových Varech lázeňská "dvojka" oblasti. Projdete si krásné centrum lázní s parky, kolonádami a chutnou studenou minerální vodou. Ve městě je na 40 pramenů. V okolí je dalších skoro 70 pramenů v oblasti Slavkovského lesa. Prameny zastřešují kolonády či altány. Nejznámější prameny jsou Křížový, Ferdinandův, Rudolfův, Lesní, Karolinin, Mariin,...V centru lázní je Zpívající fontána. Hraje od rána do večera každou lichou hodinu. Kašna má v průměru 18 metrů a deset stříkacích systémů s více než 250 tryskami. Skladby se mění. Nebo: Park Bohemium - Česko v miniatuře

Čtvrtý největší park miniatur v Evropě na návrší nad Mariánskými Lázněmi je aktuálně nejnavštěvovanější atrakcí Karlovarského kraje. Uvidíte zde pohromadě nejvýraznější objekty naší země - celkem 75 modelů českých památek na ploše 6 hektarů ve špičkové kvalitě

Přírodní rezervace SOOS. Velké rašeliniště s pozůstatky vulkanické činnosti - bahenní vývěry CO2 (krásné zejména, když je dostatek vody) - říká se jim mofety nebo bahenní sopky, i když pravé sopky to nejsou. Kolem vývěrů jsou žluté a bílé plochy vysrážené síry a minerálních solí. Velmi působivé - iluze "měsíční krajiny". Minerální prameny - nejznámější je Císařský pramen. Cesty po povalovém chodníku. Délka cca 1,5 km. Cheb - návštěva známého náměstí se Špalíčkem. Návrat. Dojez v čase 20.30 - 22 hod.